Подъем: 8:00 - 8:30
Завтрак: 8:30 - 9:00
Прогулка/Спортзал: 9:00 - 10:00
Работа: 10:00 - 13:00
Прогулка/Спортзал: 13:00 - 14:00
Обед: 14:00 - 15:00
Работа: 15:00 - 18:00
Ужин: 18:00 - 19:00
Прогулка/Спортзал: 19:00 - 20:00
Работа/Досуг: 20:00 - 21:00